Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

16:11, 18/04/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1693/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; có hình thức, biện pháp phù hợp để thông tin, giới thiệu các sách, tài liệu của tủ sách pháp luật, chú trọng các sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân.    

Đồng thời, chỉ đạo và thực hiện rà soát, kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu mới định kỳ để cung cấp cho tủ sách pháp luật theo quy định; bảo đảm bổ sung các sách có chất lượng, thiết thực, nội dung phù hợp với nhu cầu của bạn đọc; hạn chế mua sách văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng sách hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp pháp luật thường thức; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2309/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật, đối với cấp huyện, cấp xã bố trí địa điểm đặt tủ sách pháp luật tại phòng tiếp dân, phòng thủ tục hành chính “một cửa” (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) của UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn hoặc nơi khác nhưng phải bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị đặt tại vị trí thuận tiện cho người đọc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo định kỳ thực hiện luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...), các loại hình tủ sách tự quản tại cộng đồng mà người dân dễ tiếp cận, đồng thời khuyến khích các cá nhân tham gia quản lý loại hình tủ sách tự quản này để phục vụ tốt hơn công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    166834778

Đang truy cập: 638