Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

13:50, 04/07/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2017.


Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh;Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo công tác triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh về Ban Chỉ đạo cấp Trung ương; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Đề án đúng thời gian quy định; căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp; giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan theo nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, cử lực lượng tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

UBND các huyện, thành phố tuyến biển căn cứ tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án; bố trí kinh phí để thực hiện Đề án; chỉ đạo UBND các xã, phường khu vực biên giới biển phối hợp với các Đồn Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh qua cơ quan Thường trực./.

Hữu Phước

 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167135915

Đang truy cập: 100