Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

08:09, 12/07/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là triển khai toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg) trên địa bàn tỉnh Bình Định; Phát huy vai trò, sức mạnh của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội - đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo và công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh nhằm tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017 và những năm tiếp theo;Từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, trong chỉ đạo thi hành, đảm bảo công tác thi hành án dân sự, hành chính trong toàn tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước đưa kết quả thi hành thực sự bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự và các nội dung của Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg; Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính, Uỷ ban MTTQVN các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg. Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định./.

Hữu Phước 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167135892

Đang truy cập: 91