Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

13:29, 26/07/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển quân năm 2018 theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cho các địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tham mưu cho HĐNVQS xét duyệt chính trị, chính sách tăng cường rà soát, thẩm tra, xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị gọi công dân nhập ngũ, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để lọt các trường hợp vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, trốn, tránh, lánh né thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Sở Y tế hướng dẫn, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe các địa phương, bảo đảm đúng, đủ thành phần, đủ chuyên môn nghiệp vụ và đủ trang thiết bị y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe; hướng dẫn triển khai có hiệu quả việc sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, kết luận chính xác và tổ chức kiểm tra lại toàn bộ số thanh niên đủ sức khỏe có lệnh gọi nhập ngũ, tuyệt đối không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội, mà các đơn vị phải loại trả.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT, trung cấp, đào tạo nghề...thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý thông báo danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tại trường cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xét duyệt miễn, hoãn chính xác, không để sai sót sau khi tiến hành xét duyệt chính trị, chính sách ở các cấp.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các phòng, ban  nghiệp vụ các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyển quân, đặc biệt tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ biết được quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức thăm hỏi động viên đến từng gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương đối với gia đình có con em nhập ngũ; đồng thời xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác tuyển quân. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị này; tăng cường công táctuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, nhiệm vụ được giao thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân năm 2018; kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ, đúng thành phần theo quy định; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân đào ngũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào tuyển quân ở địa phương. Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tích cực làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, phối hợp với các hội đoàn thể phát huy khả năng, trách nhiệm trong công tác tuyển quân năm 2018 chặt chẽ, đúng quy định. Mặt khác, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167197698

Đang truy cập: 135