Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên

17:39, 17/08/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4273/UBND-VX về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Bình Định (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) theo nội dung đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1407/SGDĐT-GDCN-TX ngày 01/8/2017. Thời gian thực hiện năm 2018.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 13/6/2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014 và đúng Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (tại Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013) và các quy định khác có liên quan. Chủ động, làm việc với Sở Tài chính để thống nhất đưa kinh phí thực hiện Kế hoạch vào dự toán kinh phí năm 2018 để triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối, bố trí kinh phí nêu tại Mục 1 trong dự toán năm 2018 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167197705

Đang truy cập: 142