Tăng cường thực hiện và xử lý vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

10:39, 07/09/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3664/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện và xử lý vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; trên cơ sở đó, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành theo thẩm quyền quản lý nhà nước được giao; kiên quyết xử lý nghiêm minh, theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh rà soát, đối chiếu số lao động, quỹ lương, danh sách tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; có giải pháp đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, chỉ đạo xử lý đối với tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp lách luật để trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; Tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các địa phương tiếp tục tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức hướng dẫn, đối thoại rộng rãi trong các doanh nghiệp và nhân dân để nắm bắt thông tin hai chiều; qua đó, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHYT tại tỉnh một cách hiệu quả.

Cục Thuế tỉnh tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh định kỳ đối chiếu liên thông dữ liệu, tăng cường phối hợp công tác thu thuế cùng với việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN có hiệu quả, nhằm ngăn chặn tình trạng vừa trốn thuế vừa trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; xây dựng kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác thu thuế và và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiên quyết khởi kiện số đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, cố tình không tham gia, trốn đóng, chây ỳ, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động có hành vi vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm minh, theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp. Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Trưởng cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167197733

Đang truy cập: 156