Hương ước, quy ước góp tạo tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư

13:54, 19/07/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, việc xây dựng hương ước, quy ước không được trái các quy định của pháp luật. Hương ước, quy ước phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Trên tinh thần đó, toàn tỉnh đã có 1.114/1.123 bản hương ước, quy ước được cấp quyết định công nhận. Nội dung của các hương ước, quy ước cơ bản phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại thời điểm xây dựng, phê duyệt sát với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của từng thôn, khối phố; quy trình xây dựng hương ước, quy ước được thực hiện theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Trong đó, Phó Chủ tịch chỉ rõ điểm yếu lớn nhất của quá trình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đó là chưa tuyên truyền được sâu rộng tầm quan trọng của việc làm này nên chưa tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân, đặc biệt là các già làng, trưởng bản.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị các cấp ngành thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vai trò của hương ước, quy ước đến người dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hương ước, quy ước; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong việc thực hiện hương ước, quy ước;...

LKY

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    344442169

Đang truy cập: 102