Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015
16:03, 19/03/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 996/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.


07:43, 16/03/2018 (GMT+7)
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 34/KH- BCĐ về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


21:10, 12/03/2018 (GMT+7)
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1011/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.


15:51, 09/03/2018 (GMT+7)
Chỉ thị về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


18:10, 05/03/2018 (GMT+7)
Tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT- UBND về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh.


10:02, 01/03/2018 (GMT+7)
Xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 858/UBND-KT về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.


08:51, 28/02/2018 (GMT+7)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


22:53, 11/02/2018 (GMT+7)
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


08:05, 06/02/2018 (GMT+7)
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 12/BCĐ-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh.


10:04, 01/02/2018 (GMT+7)
Treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    82840883

Đang truy cập: 101