Tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng các loại xe lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
16:10, 19/10/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày kéo rơ móoc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.


16:22, 16/10/2018 (GMT+7)
Tuyển dụng, sử dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6086/UBND-NC về việc tuyển dụng, sử dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.


15:57, 14/10/2018 (GMT+7)
Quy định mới xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 20.10, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm sẽ chính thức có hiệu lực.


22:50, 09/10/2018 (GMT+7)
Tăng cường công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 8.10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.


22:51, 05/10/2018 (GMT+7)
Tiêu chí đánh giá Hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND triển khai Tiêu chí đánh giá Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình tiên tiến.


22:49, 05/10/2018 (GMT+7)
Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27/9/2018 về thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xay dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.


21:30, 26/09/2018 (GMT+7)
Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5715/ UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh.


21:30, 26/09/2018 (GMT+7)
Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020.


23:02, 25/09/2018 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020.


23:01, 25/09/2018 (GMT+7)
Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng

(binhdinh.gov.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các đơn vị liên quan thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền về sự cần thiết và các biện pháp hạn chế tác động của việc chuyển đổi mã mạng.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168419929

Đang truy cập: 150