Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V
21:24, 18/06/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND, 2052/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V.


21:23, 18/06/2017 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.


21:06, 10/06/2017 (GMT+7)
Tăng cường nguồn nhân lực và công tác vệ sinh môi trường để phục vụ phát triển du lịch

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2794/UBND-VX về việc tăng cường nguồn nhân lực và công tác vệ sinh môi trường để phục vụ phát triển du lịch nhằm tăng cường nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng để phục vụ phát triển du lịch và công tác vệ sinh môi trường tại các di tích trên địa bàn tỉnh.


21:38, 07/06/2017 (GMT+7)
Quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2777/UBND-NC về việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.


21:37, 07/06/2017 (GMT+7)
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


16:22, 04/06/2017 (GMT+7)
Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định số 1904/QĐ-UBND, 1905/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V.


16:21, 04/06/2017 (GMT+7)
Tăng cường sự phối hợp trong công tác bồi thường, GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2648/UBND-TH về việc tăng cường sự phối hợp trong công tác bồi thường, GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.


16:20, 04/06/2017 (GMT+7)
Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kè dọc đường Hoa Lư nối dài

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2670/UBND-KT về việc chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kè dọc đường Hoa Lư nối dài (đoạn từ cầu Chữ Y đến cầu Hoa Lư).


08:57, 02/06/2017 (GMT+7)
Khẩn trương triển khai các điểm bán thịt tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2604/UBND-KT về việc khẩn trương triển khai các điểm bán thịt tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.


21:13, 31/05/2017 (GMT+7)
Công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1713643985

Đang truy cập: 132