Thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và tiếp nhận, phản hồi thông tin báo chí phản ánh
10:55, 20/10/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5396/UBND-VX về việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và tiếp nhận, phản hồi thông tin báo chí phản ánh.


16:13, 06/10/2017 (GMT+7)
Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3686/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


09:33, 05/10/2017 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5135/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đên năm 2020.


21:12, 02/10/2017 (GMT+7)
Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.


21:08, 02/10/2017 (GMT+7)
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh.


21:22, 26/09/2017 (GMT+7)
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.


21:21, 26/09/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 20/09/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5089/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”.


13:33, 22/09/2017 (GMT+7)
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4898/UBND-NC về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.


21:35, 13/09/2017 (GMT+7)
Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định.


08:43, 12/09/2017 (GMT+7)
Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1735130733

Đang truy cập: 112