Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh
15:05, 16/08/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định.


15:05, 16/08/2018 (GMT+7)
Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.


14:28, 15/08/2018 (GMT+7)
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4815/UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định.


15:36, 13/08/2018 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4761/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


15:10, 09/08/2018 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4687/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.


15:09, 09/08/2018 (GMT+7)
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4595/ UBND-KT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.


21:34, 02/08/2018 (GMT+7)
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Định


12:44, 31/07/2018 (GMT+7)
Triển khai thực hiện 255 dịch vụ công mức độ 3,4 trong năm 2018 - 2019

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019.


12:42, 31/07/2018 (GMT+7)
Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


21:53, 29/07/2018 (GMT+7)
Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4105/UBND-KSTT về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167742031

Đang truy cập: 107