Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên
17:39, 17/08/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4273/UBND-VX về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên.


16:39, 16/08/2017 (GMT+7)
Triển khai thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4269/UBND-VX về việc triển khai thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.


08:13, 04/08/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3921/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh.


07:47, 01/08/2017 (GMT+7)
Kế hoạch thời gian năm học đối với đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018.


13:15, 28/07/2017 (GMT+7)
Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành văn bản số 3860/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.


13:29, 26/07/2017 (GMT+7)
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.


16:09, 24/07/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.


16:08, 24/07/2017 (GMT+7)
Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành văn bản số 3781/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế trên địa bàn tỉnh.


08:09, 12/07/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.


13:50, 04/07/2017 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2017.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    -867085948

Đang truy cập: 217