Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
05:40, 24/05/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo nhằm chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi cả nước.


11:02, 23/05/2017 (GMT+7)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2350/UBND-TH về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


17:40, 21/05/2017 (GMT+7)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.


13:44, 18/05/2017 (GMT+7)
Thông báo treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 90/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)


13:44, 18/05/2017 (GMT+7)
Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.


08:43, 18/05/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.


16:39, 16/05/2017 (GMT+7)
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1999/UBND-VX về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng.


09:58, 11/05/2017 (GMT+7)
Triển khai Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017.


09:58, 11/05/2017 (GMT+7)
Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 1793/UBND-VX về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


20:49, 08/05/2017 (GMT+7)
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt heo nhằm giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2103/UBND-KT về việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt heo nhằm giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1713174081

Đang truy cập: 235