Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
21:56, 10/08/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.


21:24, 07/08/2018 (GMT+7)
Quy định kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP về việc quy định rõ việc kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.


21:38, 02/08/2018 (GMT+7)
Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.


07:04, 02/08/2018 (GMT+7)
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.


08:50, 01/08/2018 (GMT+7)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.


12:43, 31/07/2018 (GMT+7)
Quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.


00:16, 21/07/2018 (GMT+7)
Quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.


15:56, 17/07/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.


16:22, 16/07/2018 (GMT+7)
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


08:53, 12/07/2018 (GMT+7)
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167742008

Đang truy cập: 84