Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
08:56, 19/06/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.


16:15, 18/06/2018 (GMT+7)
Hỗ trợ chi phí công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(binhdinh.gov.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


15:22, 15/06/2018 (GMT+7)
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài.


16:48, 12/06/2018 (GMT+7)
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

(binhdinh.gov.vn)-Chính Phủ vừa ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.


15:18, 11/06/2018 (GMT+7)
Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.


17:42, 06/06/2018 (GMT+7)
Một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.


06:19, 05/06/2018 (GMT+7)
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.


09:10, 31/05/2018 (GMT+7)
Thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa đường sắt

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó nêu rõ thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa.


09:05, 30/05/2018 (GMT+7)
Sửa nội dung đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 596/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.


14:39, 25/05/2018 (GMT+7)
Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167128242

Đang truy cập: 483