Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
11:18, 16/10/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện không thu tiền mặt tại các quầy đối với những thủ tục hành chính (TTHC) có phát sinh thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại văn bản số 6138/UBND-KSTT ngày 11/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo về vấn đề này.


11:01, 14/10/2019 (GMT+7)
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp).


11:01, 14/10/2019 (GMT+7)
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa đối với 02 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Bình Định.


08:42, 04/10/2019 (GMT+7)
Tập trung nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019

(binhdinh.gov.vn) - Để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2019, tại công văn số 5880/UBND-KSTT, ngày 01/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.


13:42, 24/09/2019 (GMT+7)
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019, UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.


15:08, 11/09/2019 (GMT+7)
Kế hoạch tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND về tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


08:22, 10/09/2019 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định theo Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


14:43, 05/09/2019 (GMT+7)
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI

(binhdinh.gov.vn) - Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức khi thực hiện TTHC, góp phần cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tại Công văn số 5201/UBND-KSTT ngày 03/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu.


14:42, 05/09/2019 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND, ngày 03/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định theo Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017, Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


14:42, 05/09/2019 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 3137/QĐ-UBND, ngày 03/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    343939501

Đang truy cập: 110