Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định Lần thứ VI - Năm 2015

 


Kính thưa các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu!

 

Hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội lần thứ VI Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định và nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các báo thường trú tại Bình Định, các anh chị em hội viên Hội nhà báo Bình Định và các đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Kính thưa các đồng chí!

 

Trong những năm qua, Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của đất nước và của tỉnh Bình Định. Tôi rất vui mừng trước sự lớn mạnh của Hội Nhà báo tỉnh qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong nhiệm kỳ V vừa qua. Qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ có thể thấy, Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo Bình Định. Hội đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phong phú; có những đóng góp quan trọng trong việc tổ chức, động viên, cổ vũ các nhà báo - hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; đồng thời góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Hoạt động của Hội có sự đổi mới theo hướng thiết thực hơn, từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí của Tỉnh.


Kính thưa các đồng chí !

 

Trong những năm gần đây, báo chí tỉnh Bình Định đã có bước phát triển vượt bậc. Các báo và tạp chí đã liên tục cải tiến cả nội dung và hình thức, từng bước hiện đại hoá công nghệ làm báo, nâng cao uy tín của tờ báo và đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong tình hình mới. Đài Phát thanh Truyền hình đã liên tục tăng giờ phát sóng, đổi mới nội dung chương trình đáp ứng tốt nhu cầu khán thính giả và góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân trong tỉnh.

Trong quá trình phản ánh thực tiễn cuộc sống, báo chí đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức tuyên truyền đúng định hướng, tập trung tuyên truyền các chủ trương lớn của tỉnh như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai các dự án trọng điểm; xây dựng các khu, cụm công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, …v.v; phản ánh trung thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời biểu dương, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tệ nạn xã hội; góp phần truyền bá văn hóa, nâng cao dân trí, nhận thức chính trị. Từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.


Kính thưa các đồng chí !

 

Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua tỉnh Bình Định đã đạt được những thành tựu đáng mừng trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế của tỉnh từng bước vượt qua khủng hoảng và có mức tăng trưởng khá (giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 9,2%, GRDP bình quân đầu người cuối năm 2015 ước đạt 40,1 triệu đồng), đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhiều dự án, công trình lớn đang được xúc tiến và triển khai thực hiện. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh.

 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những thành tích của Hội nhà báo tỉnh, của các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, phóng viên thường trú Trung ương tại Bình Định; đồng thời bày tỏ tấm lòng trân trọng và sự tri ân sâu sắc đối với các các thế hệ lãnh đạo và phóng viên báo chí từ Trung ương đến địa phương đã dành những tình cảm nồng hậu và đóng góp rất hiệu quả cho Bình Định trên con đường đổi mới và phát triển.

 

Kính thưa các đồng chí!

 

Bên cạnh những thành tích rất đáng tự hào, phấn khởi, công tác của Hội cũng còn những hạn chế, bất cập, đó là: Hoạt động của Hội, của báo chí còn chậm đổi mới, hiệu quả hoạt động chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Sức thu hút của tổ chức Hội chưa cao. Việc giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho hội viên chưa được thường xuyên, liên tục; một số hội viên có nhận thức chưa thấu đáo về các vấn đề mới, đưa thông tin và nhận định không kiểm định, thiếu chính xác. Chưa có nhiều các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

 

Kính thưa các đồng chí !


Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Định lần thứ VI diễn ra trong không khí cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh đang ra sức thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, hướng tới Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định rất quan tâm và mong Đại hội sẽ thảo luận và đề ra các giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập trên trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác báo chí; đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện những quy định về trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo chí về lý luận chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để các nhà báo thực sự trở thành những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Hai là, tập trung tuyên truyền, vận động các hội viên nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, định hướng lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là các chủ trương về thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phải đi sâu vào cuộc sống, từ đó đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần đổi mới tư duy nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương của tỉnh.

 

Ba là, Hội chủ động tham mưu cho tỉnh quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí trên địa bàn để báo chí thực sự tinh, gọn, tập trung được sự chỉ đạo nhằm thông tin, tuyên truyền có hiệu quả. Đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, định hướng, ủng hộ của các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

 

Nhân Đại hội hôm nay, tôi cũng mong các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có năng lực, có tâm huyết với sự nghiệp báo chí để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội trong thời gian đến.

 

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Qua các vị đại biểu và các đồng chí, cho phép tôi được gửi tới anh chị em làm báo trong Tỉnh những tình cảm trân trọng và sâu đậm nhất. Chúc sự nghiệp báo chí và Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát triển, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin cảm ơn!