Sở Xây dựng thông báo một số quy định liên quan đến giao dịch mua bán căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Hiện nay, việc giao dịch mua bán nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có dấu hiệu sai phạm, để tránh xảy ra các rủi ro đáng tiếc, Sở Xây dựng thông báo một số nội dung sau:

1. Việc bán nhà ở xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục xét duyệt bán nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiện nay có một số sàn giao dịch bất động sản thực hiện giao dịch mua bán căn hộ nhà ở xã hội là không đúng quy định, các giao dịch là vô hiệu.

 2. Sở Xây dựng yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản ngừng giao dịch đối với dự án nhà ở xã hội, trả lại tiền đặt cọc mua nhà đã nhận của người dân (nếu có).

3. Để tránh xảy ra các rủi ro đáng tiếc, người dân đã đặt tiền cọc mua nhà ở xã hội tại các sàn giao dịch bất động sản nên nhận lại tiền, thường xuyên theo dõi Website Sở Xây dựng để có thông tin chính xác về các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện được phép bán hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

4. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản chỉ đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định khi được đăng thông tin trên Website Sở Xây dựng. Đề nghị các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định lập đầy đủ hồ sơ về điều kiện hoạt động gửi Sở Xây dựng để đăng tải theo quy định./.