Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Đúng. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang thụ lý việc dân sự số: 20/2019/TLST-DS ngày 20/02/2019 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Người yêu cầu: Bà Phan Thị Chút, sinh năm 1970.

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Đúng, sinh năm 1971.

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 11 tháng 03 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ra Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho ông Nguyễn Đúng, sinh năm 1971; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Đúng là thuyền viên đi trên ghe số BĐ do ông Trương Anh Tuấn làm chủ, xuất bến tại cửa biển Tam Quan ngày 19/12/2016. Trong quá trình đánh bắt trên biển đến 01 giờ 30 phút ngày 28/12/2016 gặp bão to, sóng lớn làm 03 thuyền viên rơi xuống biển mất tích trong đó có ông Nguyễn Đúng, kể từ đó đến nay không có tin tức gì về việc ông Đúng còn sống hay đã chết. Nay ông Đúng ở đâu, liên hệ Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (địa chỉ: 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 02563.761192) để giải quyết việc bà Phan Thị Chút yêu cầu Tòa án tuyên bố là đã chết

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng tin thông báo lần đầu tiên, nếu ông Đúng không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. 

Ban biên tập

Tập tin đính kèm: