Thông tin cuộc thi tuyển Ý tưởng thiết kế điểm nhấn kiến trúc nút giao thông phía Tây cầu Thị Nại và biểu tượng kiến trúc công viên Phú Tài, thành phố Quy Nhơn

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế điểm nhấn kiến trúc nút giao thông phía Tây cầu Thị Nại và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế biểu tượng kiến trúc công viên Phú Tài, thành phố Quy Nhơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở xây dựng đã hoàn thành các nội dung phục vụ thi tuyển và đã phát động cuộc thi.

Nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển và các Quyết định liên quan có trong file đính kèm./.

Tập tin đính kèm: