Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng

các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 2019

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /7/2019 của UBND tỉnh)I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

- Là dịp để nghệ nhân cồng chiêng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định được gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc phục hồi, truyền dạy và phát huy nghệ thuật cồng chiêng đặc sắc của dân tộc mình, qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu: Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết; bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , QUY MÔ CỦA LIÊN HOAN

1. Thời gian: Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 được tổ chức vào tối ngày 30/8/2019 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.

3. Quy mô của hoạt động:

- Tham gia Liên hoan gồm có 09 đoàn nghệ nhân, diễn viên đến từ các huyện miền núi, trung du trong tỉnh. Trong đó, các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, mỗi huyện chọn cử  02 đoàn; các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân, mỗi huyện 01 đoàn (số lượng nghệ nhân, diễn viên mỗi đoàn từ 30 đến  40 người, trong đó có ít nhất 10 nữ và đã bao gồm đội múa Xoang phụ họa).

- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (BTV).

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ (đang cư trú tại thành phố Quy Nhơn); lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy và UBND các xã, phường của thành phố Quy Nhơn; các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu trong tỉnh; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí địa phương, trung ương trên địa bàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình Liên hoan:

- Thời gian: 20h00’ ngày 30/8/2019.

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (phía Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức.

- Nội dung chương trình:

a) Phần lễ: 25 phút

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Lãnh đạo tỉnh phát biểu khai mạc Liên hoan

+ Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện nghệ nhân các đoàn về tham gia Liên hoan.

b) Phần Liên hoan: 95 phút

+ Tiết mục khai mạc

+ Phần trình diễn cồng chiêng của các địa phương theo sự sắp xếp của đạo diễn, đan xen là các tiết mục văn nghệ của tỉnh và các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội biểu diễn (ca sĩ: Trọng Tấn, Anh Thơ...)

Yêu cầu: mỗi đoàn xây dựng một chương trình Trình diễn văn hóa cồng chiêng kết hợp múa Xoang phụ họa có thời lượng tối đa 7 phút, với các bài bản và trình thức tự chọn, phong phú mang bản sắc của dân tộc mình (mở đầu tiết mục có lời giới thiệu ngắn gọn về đặc trưng của tiết mục do 2 phát thanh viên dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện).

2. Chương trình gặp mặt các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu tỉnh Bình Định:

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo tỉnh: Mời các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

+ Các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân: Mời mỗi địa phương 6 người, trong đó gồm 5 nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu và 01 đồng chí lãnh đạo UBND huyện.

- Thời gian: 16h30’ ngày 30/8/2019.

- Địa điểm: Nhà khách Thanh Bình, số 06, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn.

- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt.

 V. KINH PHÍ

- Ngân sách tỉnh bố trí cho Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan của tỉnh tham gia tổ chức Liên hoan.

- Các địa phương có Đoàn tham gia Liên hoan, tự cân đối bố trí từ ngân sách của địa phương trong năm 2019 để thực hiện (bao gồm chi phí bồi dưỡng cho nghệ nhân, diễn viên, công tác tập luyện chương trình, đưa đón đoàn trong thời gian tham gia Liên hoan). Riêng kinh phí  ăn, nghỉ trong thời gian các đoàn về thành phố Quy Nhơn tham gia liên hoan do tỉnh bố trí.

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở Văn hóaThể thao:

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản khai mạc và công tác tổ chức Liên hoan.

- Thực hiện cổ động trực quan tại khu vực Quảng trường Quang Trung và Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

- Dựng sân khấu, trang hoàng sân khấu; lắp đặt hệ thống màn hình led, âm thanh, ánh sáng sân khấu phục vụ Liên hoan.

- Phác thảo maket giấy mời và lập danh sách khách mời trình UBND tỉnh; in và phát hành giấy mời dự theo thành phần được duyệt.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc cho lãnh đạo tỉnh.

-  In bảng tên đại biểu, bố trí ghế, sắp xếp hướng dẫn vị trí ngồi cho đại biểu tham dự Liên hoan.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu của tỉnh vào chiều ngày 30/8/2019 tại Nhà khách Thanh Bình.

- Phối hợp các các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đón tiếp, bố trí ăn, ở cho các Đoàn của các địa phương trong thời gian về Quy Nhơn tham gia Liên hoan.

 2. Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương liên quan trong việc triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019.

 3. Tỉnh đoàn Bình Định: Chỉ đạo Thành đoàn Quy Nhơn và Huyện đoàn: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão huy động đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ Liên hoan. Riêng Thành đoàn Quy Nhơn cử 500 đoàn viên. (Yêu cầu: đoàn viên là người dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình; đoàn viên thành phố Quy Nhơn mặc trang phục Đoàn thanh niên khi tham dự Liên hoan).

 4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và về Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019.

 5. Công ty Điện lực Bình Định: Đảm bảo nguồn điện phục vụ trong thời gian diễn ra Liên hoan (có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện lưới).

 6. UBND thành phố Quy Nhơn:

 

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Tổ chức tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính, các bảng điện tử trên địa bàn thành phố về kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và về Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019.

b) Chỉ đạo Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn: Bố trí cổng hơi tuyên truyền về kỷ niệm 74 năm, Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và về Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 trên đường Nguyễn Tất Thành; lắp đặt hệ thống ánh sáng tại nơi tổ chức Liên hoan và khu vực xung quanh đảm bảo buổi truyền hình trực tiếp đạt chất lượng tốt; bố trí máy phát điện dự phòng phòng trường hợp có sự cố điện xảy ra.

c) Đề nghị Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Vân Công: Đấu nối 02 màn hình lớn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành phát trực tiếp chương trình Liên hoan phục vụ nhân dân.

d) Chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn: Chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và khu vực tổ chức Liên hoan.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định:

- Có kế hoạch truyền hình trực tiếp chương trình Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 để nhân dân theo dõi.

- Cử 02 phát thanh viên dẫn chương trình tại Liên hoan.

- Cung cấp cho Ban tổ chức các thông tin, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với các huyện miền núi của tỉnh; hoạt động tổ chức cấp phát các bộ nhạc cụ cồng chiêng cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, các lễ hội văn hóa truyền thống, lao động sản xuất, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các huyện miền núi trong tỉnh.

- Thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định về thời gian tổ chức Liên hoan để cán bộ, nhân dân biết tham dự.

 8. Báo Bình Định: Có kế hoạch tuyên truyền về Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 trên Báo Bình Định và Bình Định điện tử; thông báo thời gian tổ chức Liên hoan để cán bộ, nhân dân biết tham dự.

 9. Công an tỉnh: Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ tại khu vực tổ chức Liên hoan.

 10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chịu trách nhiệm rà mìn tại khu vực tổ chức khai mạc Liên hoan; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Liên hoan.

 11. Sở Y tế: Bố trí Tổ y tế và 01 xe cứu thương trực cấp cứu tại khu vực tổ chức Liên hoan.

 12. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để tổ chức Liên hoan; hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan trong việc bố trí nguồn kinh phí tham gia Liên hoan.

 

13. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy: Xác thực và bố trí xe đưa, đón các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ (đang cư trú tại thành phố Quy Nhơn) tham dự Liên hoan.

14. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: Xác thực và bố trí xe đưa, đón các đồng chí nguyên Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ (đang cư trú tại thành phố Quy Nhơn) tham dự Liên hoan.

 15. Văn phòng HĐND tỉnh: Xác thực và bố trí xe đưa, đón các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh qua các thời kỳ (đang cư trú tại thành phố Quy Nhơn) tham dự Liên hoan.

 16. Văn phòng UBND tỉnh:

- Xác thực, bố trí xe đưa, đón các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ (đang cư trú tại thành phố Quy Nhơn) tham dự Liên hoan; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác đón tiếp lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh về tham dự Liên hoan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức gặp mặt các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu của tỉnh vào chiều ngày 30/8/2019 tại Nhà khách Thanh Bình.

 17. UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão:

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên, xây dựng chương trình tham gia Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019 theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

- Bố trí kinh phí xây dựng chương trình, bồi dưỡng cho nghệ nhân, diễn viên trong quá trình tập luyện và đưa đón đoàn của địa phương tham gia Liên hoan theo quy định.

- Tổ chức đưa, đón các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu của địa phương tham dự buổi gặp mặt do tỉnh tổ chức vào chiều ngày 30/8/2019 tại Nhà khách Thanh Bình (số 06, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn).

Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch này.

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nêu trên xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

     

Tập tin đính kèm: