Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

 

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Thành phố Quy Nhơn

 

1

Phường Ngô Mây

 

2

Phường Nguyễn Văn Cừ

 

3

Phường Lê Hồng Phong

 

4

Phường Lê Lợi

 

5

Phường Trần Hưng Đạo

 

6

Phường Trần Phú

 

7

Phường Lý Thường Kiệt

 

8

Phường Quang Trung

 

9

Phường Ghềnh Ráng

 

10

Phường Trần Quang Diệu

 

11

Phường Thị Nại

 

12

Xã Nhơn Lý

 

13

Xã Nhơn Phú

 

14

Xã Nhơn Hội

 

15

Xã Phước Mỹ

 

16

Xã Nhơn Bình

 

17

Xã Nhơn Hải

 

18

Xã Nhơn Châu

 

II

Thị xã An Nhơn

 

19

Xã Nhơn Hậu

 

20

Phường Đập Đá

 

21

Phường Nhơn Hòa

 

22

Phường Nhơn Hưng

 

23

Phường Bình Định

 

24

Phường Nhơn Thành

 

25

Xã Nhơn Hạnh

 

26

Xã Nhơn Mỹ

 

27

Xã Nhơn Tân

 

28

Xã Nhơn Phong

 

29

Xã Nhơn Phúc

 

30

Xã Nhơn Lộc

 

31

Xã Nhơn Khánh

 

32

Xã Nhơn Thọ

 

33

Xã Nhơn An

 

III

Huyện Tuy Phước

 

34

Xã Phước Lộc

 

35

Xã Phước Hưng

 

36

Thị trấn Diêu Trì

 

37

Xã Phước An

 

38

Thị trấn Tuy Phước

 

39

Xã Phước Nghĩa

 

40

Xã Phước Thành

 

41

Xã Phước Hiệp

 

42

Xã Phước Hòa

 

43

Xã Phước Quang

 

44

Xã Phước Thuận

 

45

Xã Phước Thắng

 

46

Xã Phước Sơn

 

IV

Huyện Hoài Nhơn

 

47

Xã Hoài Sơn

 

48

Xã Tam QuanNam

 

49

Xã Tam Quan Bắc

 

50

Xã Hoài Hảo

 

51

Xã Hoài Tân

 

52

Xã Hoài Hương

 

53

Xã Hoài Thanh

 

54

Xã Hoài Đức

 

55

Xã Hoài Mỹ

 

56

Xã Hoài Châu Bắc

 

57

Xã Hoài Hải

 

58

Xã Hoài Xuân

 

59

Xã Hoài Châu

 

60

Xã Hoài Phú

 

61

Xã Hoài Thanh Tây

 

V

Huyện Phù Mỹ

 

63

Xã Mỹ Hiệp

 

64

Xã Mỹ Đức

 

65

Xã Mỹ Chánh

 

66

Xã Mỹ Thọ

 

67

Xã Mỹ Thành

 

68

Xã Mỹ Tài

 

69

Xã Mỹ Phong

 

70

Xã Mỹ Lộc

 

71

Xã Mỹ Hòa

 

72

Xã Mỹ Chánh Tây

 

73

Xã Mỹ Lợi

 

74

Xã Mỹ Quang

 

75

Xã Mỹ Trinh

 

76

Xã Mỹ Cát

 

77

Thị trấn Bình Dương

 

78

Xã Mỹ Châu

 

79

Thị trấn Phù Mỹ

 

80

Xã Mỹ An

 

VI

Huyện Vĩnh Thạnh

 

81

Thị Trấn Vĩnh Thạnh

 

82

Xã Vĩnh Hảo

 

83

Xã Vĩnh Hiệp

 

84

Xã Vĩnh Quang

 

85

Xã Vĩnh Thuận

 

86

Xã Vĩnh Thịnh

 

87

Xã Vĩnh Kim

 

VII

Huyện An Lão

 

88

Xã An Dũng

 

89

Xã An Toàn

 

90

Xã An Nghĩa

 

91

Xã An Quang

 

92

Xã An Tân

 

93

Xã An Trung

 

94

Xã An Vinh

 

95

Xã An Hưng

 

96

Xã An Hòa

 

97

Thị trấn An Lão

 

VIII

Huyện Phù Cát

 

98

Xã Cát Tài

 

99

Xã Cát Hanh

 

100

Xã Cát Tường

 

101

Xã Cát Khánh

 

102

Xã Cát Trinh

 

103

Xã Cát Minh

 

104

Xã Cát Lâm

 

105

Xã Cát Chánh

 

106

Xã Cát Hiệp

 

107

Xã Cát Thành

 

108

Xã Cát Sơn

 

109

Xã Cát Thắng

 

110

Xã Cát Hải

 

112

Xã Cát Nhơn

 

111

Xã Cát Tân

 

112

Xã Cát Tiến

 

113

Thị trấn Ngô Mây

 

IX

Huyện Vân Canh

 

114

Xã Canh Vinh

 

115

Xã Canh Hiển

 

116

Xã Canh Hiệp

 

117

Xã Canh Hòa

 

118

Xã Canh Liên

 

119

Thị trấn Vân Canh

 

120

Xã Canh Thuận

 

X

Huyện Tây Sơn

 

121

Xã Tây Thuận

 

122

Xã Tây Giang

 

123

Xã Tây Phú

 

124

Xã Bình Nghi

 

125

Thị trấn Phú Phong

 

126

Xã Bình Thành

 

127

Xã Bình Tân

 

128

Xã Vĩnh An

 

129

Xã Tây Xuân

 

130

Xã Bình Hòa

 

131

Xã Bình Thuận

 

132

Xã Bình Tường

 

133

Xã Tây Vinh

 

134

Xã Tây Bình

 

135

Xã Tây An

 

XI

Huyện Hoài Ân

 

136

Xã Ân Hảo Đông

 

137

Xã Ân Phong

 

138

Xã Ân Đức

 

139

Thị trấn Tăng Bạt Hổ

 

140

Xã Ân Tường Đông

 

141

Xã Ân Hảo Tây

 

142

Xã Ân Tín

 

Tải file đính kèm bên dưới