Thông báo mời tham gia tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí và các nội dung liên quan đến nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2833/UBND-THCB ngày 5/5/2020 về chủ trương đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí và các nội dung công việc liên quan đến thủ tục hồ sơ lựa chọn nhà thầu nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định theo quy định hiện hành pháp luật.
Các đơn vị tham gia, gửi Hồ sơ năng lực tư vấn gồm: Văn bản đăng ký tham gia tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí và hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định; Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm tư vấn các công trình tương tự và pháp lý của đơn vị cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (số 01 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn,tỉnh Bình Định; điện thoại: (0256) 3829042) trước ngày 10/6/2020.
Các hồ sơ gửi đến sau thời điểm nêu trên sẽ không được xét chọn.
Rất mong sự quan tâm và phối hợp của quý đơn vị./.
 

Tải file đính kèm bên dưới