Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân tặng thưởng Huân chương

DANH SÁCH

Đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại

__________

 

A. Đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng ba

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn

C. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhì

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Ông Nguyễn Nên Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn.

D. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba

I. Tập thể   

1. Văn phòng Huyện ủy Tây Sơn.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

3. Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, huyện Tuy Phước.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước.

II. Cá nhân

1. Ông Phan Thanh Giản, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ông Đinh Khuân, hội viên nông dân làng 2, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh /.

Tải tài liệu đính kèm