Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ngày 23.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (dự thảo Báo cáo chính trị). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc công bố, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Thời gian công bố dự thảo Báo cáo chính trị: Từ ngày 25.9 đến ngày 5.10.2020. Báo Bình Định, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định giới thiệu toàn văn hoặc những nội dung chính trong dự thảo Báo cáo chính trị với thời lượng phù hợp; trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương đăng toàn văn hoặc những nội dung chính trong dự thảo Báo cáo chính trị; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ giới thiệu dự thảo Báo cáo chính trị.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị: Từ ngày 25.9 đến ngày 5.10.2020. Hình thức góp ý kiến gồm góp ý trực tiếp tại các hội nghị, sinh hoạt; góp ý thông qua thư; góp ý thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Góp ý toàn bộ nội dung hoặc từng nội dung, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Cổng thông tin điện tử nhận các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xin gửi về email banbientap@binhdinh.gov.vn . Cổng thông tin điện tử  sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 8.10.2020.

Tải toàn văn dự thảo báo cáo chính trị bên dưới

Tập tin đính kèm: