Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)

 

Số hồ sơ:

T-BDI-118467-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Hướng dẫn Hợp tác xã, chi nhánh, VPĐD của HTX chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của HTX, trưởng chi nhánh, VPĐD của HTX hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

 

3.

Bước

3

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho HTX.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động .

2.

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, VPĐD đã bị hư hỏng (nếu có).

Số bộ hồ sơ:

01 bộ

     

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (2)

  • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)
  • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Luật Hợp tác xã
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết