Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-018513-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

1. Lệ phí ĐKKD 100.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)

2.

- Quyết định chuyển đổi

3.

- Điều lệ công ty TNHH 2 TV

4.

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (công ty chuyển đổi)

5.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty CP về việc chuyển đổi công ty thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

6.

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

2.

Giấy đề nghị chuyển đổi

Thông tư 01/2009/TT-BKH của...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

2.    Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;

3.    Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

4.    Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;

5.    Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

  • Luật Doanh nghiệp
  • NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẨT DOANH NGHIÊP
  • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
  • Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
  • Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006
   Thời tiết