Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-018422-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. Lệ phí ĐKKD 100.000

Kết quả của việc thựchiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.

4.

Bước

4

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2)

2.

- Dự thảo Điều lệ công ty

3.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1)

Kèm theo danh sách phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;

+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

4.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)

6.

- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

7.

- Hợp đồng sáp nhập công ty

8.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên của các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc sáp nhập công ty

9.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Thông tư 03/2006/TT-BKH

của...

2.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế

Thông tư liên tịch số

05/200...

3.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thànhviên trở lên

Thông tư 03/2006/TT-BKHcủa...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điềukiện để thực hiệnTTHC:

Nội dung

Văn bản quiđịnh

  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quyđịnh;

3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35của Luật Doanh nghiệp;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quyđịnh;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

Luật Doanhnghiệp

TTHC liên quan (3)

Bộ(3)

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.*

Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

Bộ(6)

  • Luật Doanh nghiệp
  • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
  • Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
  • Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
  • Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp

Tỉnh(1)

  • Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

   Thời tiết