Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phân

 

Số hồ sơ:

T-BDI-108218-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đâu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoach và Đâu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoach và Đâu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu câu trả phí, lệ phí:

Tên phí

1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

 

3.

Bước

3

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư OI/2O09/TT-BKH)

2.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương

3.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Số bộ hồ sơ: 01

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục 111-5 Thông tư 01/2009/TT-BKH)

Thông tư 01/2009/TT-BKH của...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (7)

Bộ(7)

  • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần
  • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần
  • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần.*
  • Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
  • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
  • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết