Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty cổ phần

 

Số hồ sơ:

T-BDI-113635-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Lưu hồ sơ

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

2.

Bước

2

Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Thông báo về thời gian mở cửa trụ sở chính của doanh nghiệp .

Số bộ hồ sơ:

01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Luật Doanh nghiệp

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết