Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

Số hồ sơ:

T-BDI-107630-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

1. Lệ phí ĐKKD 20.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Hướng dẫn người thành lập chi nhánh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

  
   

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.

4.

Bước

4

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đứng đầu chi nhánh phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)

2.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )

3.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )

4.

Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )

5.

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh

6.

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân

7.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

8.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

Số bộ hồ sơ: 01

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Thông báo lập chi nhánh

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

2.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế

Thông tư liên tịch số 05/200...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)*

   Thời tiết