Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiển thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064564-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định


Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyên quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyên được uỷ quyên hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kho bạc nhà nước

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05-15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận


Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn -tỉnh Bình Định.

2.

Bước 2:

Lập kế hoạch tổ chức lớp, lựa chọn địa điểm, soạn thảo in ấn tài liệu, phân công cán bộ huấn luyện,

3.

Bước 3:

Tiến hành mở lớp học

4.

Bước 4:

Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

-Đơn xin đăng ký tham dự lớp học.

 

Số bộ hồ sơ:

02 bộ


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không


TTHC liên quan (1)

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật


Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

  • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
  • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều kệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra NN&PTNT ở địa phương và tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT
   Thời tiết