Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

 

Số hồ sơ:

T-BDI-083879-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kho bạc nhà nước

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05-15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Chứng chỉ hành nghề

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn -tỉnh Bình Định.

2.

Bước

2:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ và vào sổ biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

4.

Bước

Thông báo cá nhân nộp phí, lệ phí theo qui định tại phòng kế toán - Chi cục bảo vệ

 

4:

thực vật .

5.

Bước

5:

Thông báo cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ hành nghề.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương.

2.

-Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

3.

-Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

4.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

-Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

  • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
  • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều kệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra NN&PTNT ở địa phương và tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT
   Thời tiết