Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-142617-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đài phát thanh truyền hình.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05-15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Thẻ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.

2.

Bước

2:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Ra văn bản chấp thuận và chuyển ký hợp đồng với Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn xin đăng ký quảng cáo trình diễn thuốc bảo vệ thực vật.

 

2.

- Băng hình, băng tiếng

 

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

(quảng cáo trên báo chí của địa phương)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (8)

  • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
  • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều kệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  • Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra NN&PTNT ở địa phương và tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT

 

   Thời tiết