Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ thú y.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-059464-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Thú Y - Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Cục Thú Y

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí 

Mức phí

1. -Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y (lần đầu)

50.000đ

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Chứng chỉ hành nghề

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề kinh doanh thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

2.

Bước

2

Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ thú y được quy định và trả lời kết quả bằng ký xác nhận vào hồ sơ .

3.

Bước

3

Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra lại các điều kiện nêu trên (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết phiếu đề nghị phòng hành chính Chi cục cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định

4.

Bước

4

Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng chỉ hành nghề thú y và nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu;

2.

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

3.

- Sơ yếu lý lịch;

4.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ và 02 ảnh 4x6;

5.

* Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có giấy xác nhận đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

1. 1- Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề.

Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTV...

2- Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp.

3- Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

4- Có đủ sức khỏe để hành nghề.

5- Có đạo đức nghề nghiệp.

 

TTHC liên quan (3)

  • Cấp chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chuẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật
  • Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (4)

Bộ(4)

  • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
  • Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thú y
  • Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
  • Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề

 

   Thời tiết