Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-144507-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở nông nghiệp & PTNT

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở nông nghiệp & PTNT

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép


Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

ổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định;

2.

Bước

2:

Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3.

Bước

3:

Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.


Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/Qđ-BnN ngày 01/11/2004;

2.

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

3.

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

4.

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

5.

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

6.

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

7.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN...


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không


TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không

gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm

quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.


Căn cứ pháp lý của TTHC (4)

  • Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
  • Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập
  • Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/04/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
   Thời tiết