Tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ).

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064340-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nông nghiệp và PTNT

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Nông nghiêp Sở Nông nghiệp & PTNT

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định;

2.

Bước

2:

Tổ thường trực một cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và tiến hành công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn của nhà sản xuất.

4.

Bước 4:

Thông báo cho tổ chức và cá nhân đến nhận hồ sơ đã hoàn tất tại tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu).

2.

- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ;

3.

- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;

4.

- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;

5.

- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;

6.

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;

7.

- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.

Số bộ hồ sơ: 07 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Bản công bố rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6)

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ)

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xiất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

 

   Thời tiết