Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-153770-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Sau khi có kết quả thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản gửi thông báo đơn vị đến tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn) để nộp lại giấy phép khai thác thủy sản.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin trả lại giấy phép của đơn vị

2.

- Giấy phép khai thác thủy sản (bản gốc).

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
  • Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thuỷ sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dân Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết