Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055008-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

3.

Bước

3:

Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

* Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước :

Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

2.

* Đối với động vật rừng :

-    Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);

-    Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập (bản chính).

3.

* Đối với thực vật rừng:

-    Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)

-    Bảng kê thực vật rừng (trừ gỗ) hoặc sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập (bản chính).

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông gnhiệp và PTNT ban hành Quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết