Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055167-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định. - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định.

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

3.

Bước

3:

Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu: Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm), hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gồm có:

2.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu;

3.

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

4.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thỉ còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi gấu chuyển tới.

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu

Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung Văn bản qui định

1.    - Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và Quyết định số

gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải 95/2008/QĐ-BNN...

được Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan Kiểm lâm

vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm

lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số

chíp tại nơi đi.

2.    - Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được Quyết định số

cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở 95/2008/QĐ-BNN...

cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà

nước.

3.    - Phải đảm bảo các điều kiện về an toàn và Quyết định số sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển. 95/2008/QĐ-BNN...

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

 

   Thời tiết