Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)

Số hồ sơ:

T-BDI-121168-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Tài chính

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

 

+ Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh thực hiện kê khai đăng ký mã số sau đó nộp lại cho các cơ quan chủ quản (là các Sở, Hội, ngành nghề chủ quản... thuộc cấp NS tỉnh). Các cơ quan chủ quản tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Mẫu kê khai số 01-MSNS-BTC

2.

+ Mẫu kê khai số 08A-MSNS-BTC

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu số 01-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ

Quyết định số

với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách

51/2008/QĐ-BTC

Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

 

2.

Mẫu số 08A-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị

Quyết định số

có quan hệ với ngân sách

90/2007/QĐ-BTC

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết