Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công

Số hồ sơ

T-BDI-018107-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng chỉ hành nghề

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình (theo phụ lục 2 của Quyết định 12/2005/QĐ-BXD), 03 bản chính.

2

02 ảnh màu 3x4 chụp trong năm xin đăng ký cấp.

3

Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công, hoặc giám sát thi công xây dựng, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo phụ lục 3 của Quyết định 12/2005/QĐ-BXD), 03 bản chính.

4

Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ; chứng chỉ chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (mỗi loại 01 bản sao có công chứng).

5

Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (Có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc hội nghề nghiệp; ký (ghi rõ họ tên)), 01 bản chính.

6

Chứng minh nhân dân, trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật (mỗi loại 01 bản sao có công chứng).

7

Giấy chứng nhận sức khoẻ (Có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền), 01 bản chính.

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

 

 

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1

Bản thân:
- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Có sức khoẻ đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

 

2

Tiêu chuẩn nghề nghiệp:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề.
- Kinh nghiệm:
+ Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất là 5 năm.
+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận.
+ Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng;
Ghi chú:
+ Đối với cá nhân hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình tại vùng sâu vùng xa, riêng về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp.
+ Trường hợp cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết