Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Số hồ sơ

T-BDI-124966-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có)

 

Cách thức thực hiện

 

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Lệ phí cấp chứng chỉ

200.000 đồng

 

 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng, theo mẫu (phụ lục 04 của Quyết định 06/2008/QĐ-BXD), 01 bản chính.

2

02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ

3

Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

4

 

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (phụ lục 03 của Quyết định 06/2008/QĐ-BXD), có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư, 01 bản chính.

 

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

     

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Nội dung

Văn bản qui định

1

Bản thân: Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt từ.

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

2

Tiêu chuẩn nghề nghiệp:
- Trình độ:
+ Có bằng tốt nghiệp từ xao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, kinh tế - kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
+ Đã tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Kinh nghiệm:
+ Có ít nhất 05 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.
+ Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 05 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1, 2, 5, 6 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A.

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết