Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Số hồ sơ

T-BDI-009559-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có)

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

   

100.000 đồng/giấy phép

Thông tư số 03/2001/TT-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 bản chính

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 01 bản sao.

3

Hồ sơ thiết kế: khổ giấy A3 (đóng khổ ngang), thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo phải thể hiện rõ phần hiện trạng và phần sửa chữa xây dựng mới (Có chữ ký của giám đốc, chủ nhiệm chủ trì thiết kế, người thiết kế, đóng dấu đơn vị thiết kế, chữ ký của chủ đầu tư), 02 bản chính.

4

Ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo), 02 ảnh

5

   
 

Kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng hoặc lân cận thuộc chung vùng có địa chất tương đồng (Có chữ ký của giám đốc, chủ nhiệm khảo sát, đóng dấu đơn vị khảo sát) (đối với nhà cao từ 04 tầng trở lên), 01 bản chính hoặc sao.

         

 

6

 

Thoả thuận về kiến trúc (đối với công trình cấp 1, cấp đặc biệt và công trình cao từ 06 tầng trở lên), 01 bản sao

 

7

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc (đối với các công trình phải thi tuyển kiến trúc theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng), 01 bản sao.

 

8

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (đối với công trình phải được thẩm định thiết kế cơ sở được quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ), 01 bản sao.

 

 

9

Kết quả thẩm định về PCCC (đối với công trình phải được thẩm định PCCC quy định tại Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ), 01 bản sao.

10

Kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền (đối với các công trình phải thực hiện đựoc quy định tại Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ), 01 bản sao.

11

Văn bản thoả thuận độ cao của Bộ Quốc phòng (đối với các công trình phải được thoả thuận độ cao theo quy định tại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP, ngày 23/02/2009 của Chính phủ), 01 bản chính hoặc sao.

12

Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá theo thẩm quyền (đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo Luật Di sản), 01 bản sao.

13

.

Các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước trước khi cấp GPXD (đối với các công trình phục vụ các chuyên ngành khác như: điện nước, viễn thông thủy lợi, ..), 01 bản sao.

 

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

 

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Nội dung

Văn bản qui định

1

 
   

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt

- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật
- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị
- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm

Thông tư số 03/2009/TT-BXD

   Thời tiết