Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Số hồ sơ

T-BDI-018255-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có)

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Lệ phí cấp phép xây dựng tạm

   

- 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình.
- 50.000 đồng/giấy phép đối với nhà ở.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 bản chính.

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 01 bản sao.

3

Hồ sơ thiết kế: khổ giấy A3 (đóng khổ ngang), thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo phải thể hiện rõ phần hiện trạng và phần sửa chữa xây dựng mới (có chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, dấu của tư vấn thiết kế), 02 bản chính.

4

Bản vẽ hiện trạng công trình: thể hiện đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, ghi chú vật liệu trang trí nội thất (kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình những phần quan trọng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo hoặc phá bỏ xây mới để có cơ sở tính toán đền bù công trình cũ khi nhà nước thực hiện quy hoạch)), 01 bản chính + 01 ảnh chụp.

5

   
 

Kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng hoặc lân cận thuộc chung vùng có địa chất tương đồng (đối với nhà cao từ 04 tầng trở lên) (Có chữ ký của giám đốc, chủ nhiệm khảo sát, đóng dấu đơn vị khảo sát), 01 bản chính hoặc sao.

         

 

6

   

Kết quả thẩm định về PCCC (đối với công trình phải được thẩm định PCCC quy định tại Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ), 01 bản sao.

7

 

Kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền (đối với các công trình phải thực hiện đựoc quy định tại Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/20062006 và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ), 01 bản sao.

 

8

Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá theo thẩm quyền (đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo Luật Di sản), 01 bản sao.

 

 

9

Các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước trước khi cấp GPXD (đối với các công trình phục vụ các chuyên ngành khác như: điện nước, viễn thông thủy lợi, ..), 01 bản sao.
Lưu ý:
- Thành phần hồ sơ có số thứ tự (1)→(3): bắt buộc đối với tất cả các công trình xây dựng tạm.
- Thành phần hồ sơ có số thứ tự (4)→(9): đối với các công trình xây dựng tạm có thêm các đặc điểm riêng.

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

 

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Nội dung

Văn bản qui định

 

 
   

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết