Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1

Số hồ sơ

T-BDI-018259-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có)

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Lệ phí cấp phép xây dựng tạm

   

100.000 đồng/giấy phép

Thông tư số 03/2001/TT-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 bản chính.

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 01 bản sao.

3

Hồ sơ thiết kế: khổ giấy A3 (đóng khổ ngang), thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo phải thể hiện rõ phần hiện trạng và phần sửa chữa xây dựng mới (có chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, dấu của tư vấn thiết kế), 02 bản chính.

4

Văn bản thoả thuận của Sở Bưu chính Viễn thông về sự phù hợp với quy hoạch Viễn thông và các tiêu chuẩn ngành Viễn thông, 01 bản chính hoặc sao.

5

   

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao.

 
         

 

6

   

Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật phần kết cấu và chống sét (đối với các trụ ăng ten), 01 bản chính hoặc sao.

7

Ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo và công trình nằm trên một phần công trình hiện trạng), 02 ảnh.

 

 

8

   

Kết quả thi tuyển kiến trúc (đối với các công trình phải thi tuyển kiến trúc theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng), 01 bản sao.

9

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (đối với công trình phải được thẩm định thiết kế cơ sở được quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ), 01 bản sao.

10

Văn bản thoả thuận độ cao của Bộ Quốc phòng (đối với các công trình phải được thoả thuận độ cao theo quy định tại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 củaChính phủ), 01 bản chính hoặc sao.

11

Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá theo thẩm quyền (đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo Luật Di sản), 01 bản sao.

12

Các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng khác (đối với các công trình sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật hoặc nằm trong hành lang an toàn của hạ tầng kỹ thuật khác), 01 bản sao.
Lưu ý:
- Thành phần hồ sơ có số thứ tự (1)→(4): bắt buộc đối với tất cả các công trình viễn thông.
- Thành phần hồ sơ có số thứ tự (5)→(12): đối với các công trình viễn thông có thêm các đặc điểm riêng.

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình trạm và cột

ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1)

 

Thông tư liên tịch

số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Nội dung

Văn bản qui định

 

 
   

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết