Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro, người cao tuổi, người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lang thang xin ăn trên đường phố.

Số hồ sơ:

T-BDI-030617-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cứu trợ dột xuất tại UBND cấp xã (mẫu hồ sơ theo quy định).

2.

Bước 2

 

Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.

-  Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, UBND cấp xã thẩm định, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện để xem xét, giải quyết.

-  Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại

3.

Bước 3

 

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ do cấp xã gửi; Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện thẩm định, có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB&XH xem xét, quyết định.

4.

Bước 4

 

Sở Lao động-TB&XH thẩm định xem xét, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì ra quyết định trợ cấp đột xuất hoặc trình UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp đột xuất.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị trợ cấp của đối tượng hoặc người thân, người giám hộ viết thay

2.

Các giấy tờ có liên quan đến từng trường hợp xin trợ cấp, cụ thể:

+ Hộ gia đình có người chết : phải có giấy chứng tử .

+ Hộ gia đình có người bị thương nặng phải có bệnh án hoặc có xác nhận của bệnh viện đang điều trị xác nhận rõ tình trạng bệnh tật .

+ Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi cháy, hỏng nặng phải có ảnh (cỡ10x15cm) chụp hiện trạng nhà bị thiệt hại.

+ Đối với các trường hợp bị mất phương tiện sản xuất (tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng nặng, trâu bò chết do lũ lụt, giá rét...) phải có xác nhận của nơi xẩy ra tai nạn và các giấy tờ liên quan.

+ Đối với các trường hợp khác như: bệnh hiểm nghèo, chạy thận nhân tạo, mổ tim ... phải có giấy hẹn khám và thông báo kinh phí chuẩn bị để điều trị của đối tượng

3.

Biên bản của hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn.

4.

Tờ trình và danh sách kèm theo của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

5.

Văn bản đề nghị và danh sách kèm theo của UBND huyện, thành phố (trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ).

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị trợ cấp của đối tượng hoặc người thân, người giám hộ viết thay (Mẫu số 01)

Thông tư

09/2007/TT-BLĐTBXH...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết