Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Số hồ sơ:

T-BDI-066555-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập (theo mẫu quy định) gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

2.

Bước 2

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ. Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì cấp có thẩm quyền thành lập trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

 

Hồ sơ

 

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

2.

Đề án thành lập.

3.

Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

4.

Dự thảo quy chế hoạt động

5.

Sơ yếu lí lịch của giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội.

6.

Công văn đồng ý của UBND cấp xã, thị trấn, phường

7.

Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND cấp tỉnh

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin thành lập (mẫu 01);

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTB...

2.

Đề án thành lập (mẫu 02);

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết