Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh

Số hồ sơ:

T-BDI-054588-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-TB&XH Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động-TB&XH

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Phòng Lao động-TB&XH huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng BVCS Trẻ em -Sở Lao động-TB&XH

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Công an, Hội, đoàn thể.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 30 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Bản cam kết Giấy xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước 1

 

Cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em đến lang thang lập hồ sơ theo mẫu quy định.

 

2.

Bước 2

 

Cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em đến lang thang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đưa các em trở về địa phương và bàn giao cho cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em đi quản lý.

 

3.

Bước 3

 

Cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em đi tổ chức đón các em, đưa các em trở về với gia đình hoặc nơi cư trú và thực hiện các chính sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo quy định.

(Hồ sơ sẽ được lưu tại UBND xã phường nơi các em thường trú)

 

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Hồ sơ trẻ em

2.

Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang hồi gia

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cho hỗ trợ cho trẻ em lang thang hồi gia

Thông tư liên tịch số 86/200...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết