Giải quyết trợ cấp học nghề

Số hồ sơ:

T-BDI-018762-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Cơ sở dạy nghề, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn

2.

Bước 2

 

Cơ sở dạy nghề, cá nhân nộp trực tiếp nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số nhà 215 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn)

3.

Bước 3

 

Trong thời hạn từ 5 đến 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định trợ cấp học nghề học sinh học nghề ở ngoài tỉnh nhận tiền trợ cấp tại Sở, học sinh học nghề ở địa bàn tỉnh, Sở sẽ chuyển tiền trợ cấp về cơ sở dạy nghề để chi cho học sinh - Trường hợp không giải quyết sẽ trả lời nêu rõ lý do cho cá nhân hoặc cơ sở dạy nghề và trả lại hồ sơ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn xin xác nhận để hưởng trợ cấp học nghề

 

2.

Danh sách học sinh hưởng trợ cấp học nghề

 

 

 

 

Số bộ hồ sơ:

01 bộ.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết