Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục.

Số hồ sơ:

T-BDI-137800-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Trung tâm dạy nghề công lập và tư thục nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề.

2.

Bước 2

 

Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ.

3.

Bước 3

 

Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

 

Hồ sơ


 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề;

2.

Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

3.

Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động

4.

Bản sao quy chế hoạt động của trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;

5.

Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động;

6.

Giấy tờ chứng minh các điều kiện về:

+ có đủ cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo;

+ Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo;

+ có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo;

+ có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề.

7.

Văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo đối với các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ,

Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

Quyết định số

 

72/2008/QĐ-BLĐ...

2.

Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên,

Quyết định số

cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề

72/2008/QĐ-BLĐ...

đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

 

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:
a) Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;
b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;
c) Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.

Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...


   Thời tiết