Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Số hồ sơ

T-BDI-018171-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có)

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

   

+ Khu vực Tp Quy Nhơn: 500.000 đồng/giấy.
+ Khu vực các huyện: 400.000 đồng/giấy.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Có xác nhận của UBND cấp xã), 02 bản chính.

2

Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng; hoặc các giấy tờ giao dịch về mua, nhận, tặng, cho, thừa kế nhà ở, đất ở, công trình xây dựng hoặc được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thông qua các hình thức khác (Có chứng thực), 01 bản chính và 01 bản sao.

3

GCN QSD đất ở, GCN đầu tư (Nếu tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để cho thuê), 02 bản sao có chứng thực.

4

GCN đăng ký kinh doanh hoặc bản sao quyết định thành lập, 01 bản sao có chứng thực.

5

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, công trình xây dựng, 02 bản chính

Số bộ hồ sơ                   1 (bộ)

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Thông tư số 13/2005/TT-BXD

 

 

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Nội dung

Văn bản qui định

 

Không

 

   Thời tiết