Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 

Số hồ sơ

T-BDI-010833-TT

Cơ quan thống kê

Bình Định - Sở Xây dựng Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực

Quy hoạch xấy dựng

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Các cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng đô thị có liên quan

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

Phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng theo thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục…).

 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ

 

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

   

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Hồ sơ

STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị được cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

2

Sơ đồ vị trí địa điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch

3

03 sơ đồ trích lục lô đất do thuê mà Chủ đầu tư lập.

 

Số bộ hồ sơ                        01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

     

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 

   Thời tiết