Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, không kể thời gian trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
     

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3:

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:http://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/admin/page/admt-form.ivt?intl=vi
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư (Riêng các trường hợp đã phân cấp cho cơ quan QLXD cấp huyện thẩm định, nhưng có nhu cầu đề nghị Sở Xây dựng thẩm định thì kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan QLXD cấp đó, có ký tên, đóng dấu), 01 bản chính.

2

Chủ trương của cấp có thẩm quyền, 01 bộ bản sao có công chứng.

3 Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, bản vẽ xác định vị trí và các văn bản thỏa thuận (kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, nếu phòng QL QH - KT yêu cầu), kèm bản vẽ theo Điều 22 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP (thuyết minh và bản vẽ có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn), 02 bộ bản chính.

4

Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ, 01 đĩa
Lưu ý:
- Hồ sơ trình phải để trong hộp hồ sơ (25,5cm x 35cm), chiều cao tùy số lượng hồ sơ bên trong.
- Bìa hộp ghi rõ thành phần hồ sơ và xác nhận của đơn vị tư vấn thiết kế.
- Bên ngoài bìa hộp ghi rõ hồ sơ nộp Sở Xây dựng đề nghị thẩm định, lưu trữ hoặc trình duyệt.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

   

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết