Cấp Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ.

Số hồ sơ:

T-BDI-117400-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - UBND huyện, thành phố

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TTHC:

Giấy giới thiệu di chuyển

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Đối tượng làm Giấy đề nghị xin di chuyển và đến UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú hưởng trợ cấp xác nhận, chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, thành phố.

2.

Bước 2

Phòng Lao động - Thương binh xã hội các huyện, thành phố kiểm tra cắt trợ cấp, làm giấy giới thiệu đến Sở Lao động - Thương binh xã hội.

3.

Bước 3

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra làm thủ tục kèm toàn bộ hồ sơ gốc giới thiệu đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới tiếp nhận và thực hiện trợ cấp cho đối tượng.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng kèm bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.

2.

Giấy giới thiệu thôi trả trợ cấp của Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng

Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết