Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất.

Số hồ sơ:

T-BDI-028213-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Lao động - TB&XH

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Bằng Tổ quốc ghi công

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Thân nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú họp quân dân chính làm biên bản, lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách trình huyện uỷ, Uỷ ban họp xét cấp giấy chứng nhận hy sinh, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

4.

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ trình Bộ Lao động - TB&XH xem xét trình Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Sau khi Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp cho thân nhân liệt sỹ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Giấy báo tử do đơn vị có thẩm quyền cấp.

2.

Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (Mẫu số 3-lS2)

Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết